Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat marți, 4 octombrie 2022, ordinele de modificare a ghidurilor aferente Componentei C11 – Turism și cultura, Investiția I1.

Astfel, conform Ordinului nr. 2720/03.10.2022 pentru modificarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice se modifică următoarele:

  • la Capitolul 2, secțiunea 2.5 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect, punctul 3. Alocare financiară aferentă Traseului Castrelor Romane se modifică și se înlocuiește cu: 

„3. Alocare financiară aferentă Traseului Castrelor Romane

Valoarea alocată pentru reabilitarea a 3 castre și a infrastructurii specifice este de 31.825.255,50 lei (6,465 mil euro) fără TVA, respectiv 10.608.418, 50 lei (2,155 mil euro) fără TVA pentru fiecare obiectiv /cadastru.”

  • la Capitolul 8. ANEXE se introduce o nouă anexă, Anexa 4 – Model contract de finanțare bipartit

Totodată, potrivit Ordinului nr. 2737/04.10.2022 pentru modificarea și completarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice – apel 2 se modifică Anexa 3 – Clauze contractuale specifice (model orientativ) cu „- Model contract de finanțare bipartit”.

Articolul precedentAnul european al tineretului: UE adoptă primul Plan de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru a consolida cooperarea cu tinerii din întreaga lume
Articolul următorMinisterul Dezvoltării: Pe 10 octombrie va fi lansat cel de-al doilea apel pentru eficientizarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice