Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 martie 2022

I.PROIECTE DE LEGE
1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-13.pdf

2.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-14.pdf

II.PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-16.pdf
 

III.PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-90.pdf

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-91.pdf
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-92.pdf

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deţinute de Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-93.pdf

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente», Tronsonul 2, aflat pe raza localităţii Balş din judeţul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-94.pdf

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes național ,,Varianta de ocolire a oraşului Beclean”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-95.pdf

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-96.pdf

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-97.pdf

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-98.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ,,Telecomunicații C.F.R.”·- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-99.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “CFR-Călători”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-100.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-101.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a Planurilor Strategice Instituționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-102.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult deținătoare a unui teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-3.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programelor naționale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-103.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-104.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-105.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXE-3.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societăţii BĂIŢA S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-106.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-7.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-8.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-9.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-10.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA-14.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” Bihor la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi alipirea acestuia la imobilul cu nr. M.F. 34551
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXE.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-11.pdf

IV.NOTE
1.NOTĂ privind “Raportul anual de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024”
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-7.pdf

V.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării donației unor bunuri mobile, aparținând domeniului privat al statului Român către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-11.pdf

Articolul precedentCseke Attila: pe 1 aprilie vom lansa cel mai mare apel de proiecte, în valoare de 2,82 miliarde de euro, pentru eficientizare energetică și consolidare seismică pentru 4.333 de clădiri
Articolul următorPremierul, mesaj pentru Lucian Bode: „Îi mulțumesc personal pentru modul cum își desfășoară activitatea”